Jak zapobiegać przestojom linii produkcyjnych?

Jak zapobiegać przestojom linii produkcyjnych?

Rentowność przedsiębiorstwa produkcyjnego ma swoje fundamenty w niezachwianym, stabilnym procesie wytwórczym. Wszelkie zawirowania w tej kwestii skutkują kolosalnymi stratami finansowymi, które szybko doprowadzają do poważnych problemów. Dlatego tak kluczowym zmartwieniem kadry zarządzającej pozostaje zapewnienie narzędzi dla zminimalizowania ryzyka wystąpienia przestojów. O tym, jakie są mechanizmy zapobiegania przerwom w produkcji, dowiesz się z niniejszego artykułu.

Przestój produkcyjny i jego konsekwencje dla biznesu

Przerażenie, jakie wywołują przestoje linii produkcyjnych, wydaje się w pełni uzasadnione. Już z samej definicji wynika bowiem, że mamy do czynienia z poważnym zachwianiem ciągłości produkcji. Przestój to nieprzewidziana i nieplanowana przerwa w procesie wytwarzania dóbr konsumpcyjnych. Genezy tego zjawiska należy poszukiwać w ramach dwóch kategorii: wyposażenie linii produkcyjnych i czynnik ludzki. Oczywiście, istnieją również przyczyny zewnętrzne. Jednak i tutaj opracowano sposoby na to, jak zapobiegać wypadkom losu lub minimalizować ich skutki.

Oto kilka głównych przyczyn wystąpienia zaburzeń na linii produkcji:

 • brak lub niewłaściwe planowanie,
 • błędna ocena zapotrzebowania na materiały,
 • wadliwy harmonogram i łańcuch dostaw,
 • nieaktualne informacje o stanie magazynowym,
 • nagła awaria maszyny,
 • nieobecność kluczowego pracownika i brak kompetentnego zastępstwa,
 • duża rotacja pracowników spowodowana słabymi warunkami pracy,
 • przerwy w dostawach prądu,
 • niestabilna sytuacja geopolityczna.

Ogromne konsekwencje przestojów wymuszają postawę proaktywną i poszukiwanie rozwiązań na długo przed tym, zanim pojawią się problemy. Brak wiedzy, jak zapobiegać przestojom w produkcji, może całkowicie zaburzyć ciągłość biznesową, zniszczyć wiarygodność zakładu w oczach kontrahentów czy doprowadzić do kar finansowych z tytułu niedopełnienia warunków umowy.

Warto więc już teraz zadbać o swoich pracowników i wyposażenie. Często proste czynności (np. zakup wysokiej jakości szczotek technicznych do maszyn) wydłużają cykl życia sprzętu i pozwalają ustabilizować proces produkcyjny.

Jak zapobiegać przestojom w produkcji?

Minimalizowanie ryzyka wystąpienia przestojów w łańcuchach dostaw i bezpośrednio na linii produkcyjnej zaczyna się od analizy aktualnych zagrożeń. Jaka jest szansa, że 20-letni sprzęt będzie działał przez kolejne dziesięciolecia bez poważniejszej awarii? Ile czasu zajmuje dostarczenie najważniejszych części zamiennych? Co można zrobić już teraz, aby wydłużyć cykl życia maszyny niezbędnej dla utrzymania produkcji? Czy warto natychmiast zamówić wymagane komponenty?

Udzielenie odpowiedzi na te pytania wymaga sporej dawki matematyki finansowej i całościowego podejścia do problemu. Do powyższej listy musimy jeszcze dorzucić zagadnienia związane z samymi pracownikami. Jak zapobiegać niezadowoleniu specjalistów i ograniczyć zjawisko rotacji zespołu? Czy firma ma sobie coś zarzucenia w kwestii bezpieczeństwa linii produkcji? Czy liczba pracowników na zmianie umożliwia zachowanie dotychczasowego tempa pracy na wypadek zwolnienia lekarskiego jednego z członków zespołu?

Postaw na wyszkolenie pracowników

Utrzymanie ciągłości produkcji w dużej mierze wynika z odpowiedniego przeszkolenia ludzi, którzy mają w swoich rękach całe wyposażenie linii wytwórczej. Nawet najlepszy łańcuch dostaw na nic się nie zda, jeśli osoby zatrudnione popełnią poważne błędy proceduralne lub eksploatacyjne. Co możesz zrobić, aby Twoi pracownicy nie byli najsłabszym ogniwem systemu, lecz fundamentem ciągłości produkcji? Oto kilka wskazówek:

 • inwestuj w szkolenia stanowiskowe i dotyczące obsługi maszyn,
 • trzymaj się ustalonych przerw w pracy i unikaj chaosu organizacyjnego,
 • wprowadź zasadę Just Culture,
 • monitoruj sposób korzystania z powierzonych narzędzi,
 • zapewnij efektywny model komunikacji z przełożonymi,
 • traktuj pracowników z szacunkiem.

Niedocenianie wpływu czynnika ludzkiego jest prostą drogą do katastrofy. Kompleksowe szkolenia i atrakcyjne wynagrodzenie za pracę to nie strata Twojego zysku, lecz warunek jego utrzymania w długim terminie. Lepiej nie przekonywać się na własnej skórze, ile kosztuje pojedynczy przestój.

Jak zapobiegać przerwom w produkcji dzięki modernizacji wyposażenia?

Każdy składnik wyposażenia w zakładzie produkcyjnym powinien dawać wgląd w parametry swojej pracy. Do uzyskania pełnego obrazu w czasie rzeczywistym stosuje się systemy czujników połączonych z oprogramowaniem. Integracja rozwiązań informatycznych na linii produkcji wyprzedza awarie i na bieżąco informuje o odchyleniach od norm technologicznych.

Przestój produkcyjny jest wynikiem niewiedzy lub zignorowania sygnałów ostrzegawczych. „Jak zapobiegać?” to pytanie o mocnym zabarwieniu analitycznym. Postawę reakcyjną warto zastąpić przewidywaniem awarii na wczesnym etapie. Wymiana podzespołów eksploatacyjnych przed zakończeniem ich spodziewanego resursu ograniczy ilość przestojów i uniezależni nas zerwanych łańcuchów dostaw. Najważniejsze części eksploatacyjne warto magazynować w zaufanych miejscach na terenie Polski, gdzie nie sięgają turbulencje geopolityczne.

Zastosowanie szczotek technicznych — zadbaj o profesjonalne wyposażenie linii produkcyjnych

Mówiąc o wyposażeniu, musimy zwrócić szczególną uwagę na jedne z najważniejszych części maszyn — szczotki techniczne. Te niepozorne elementy odgrywają fundamentalną rolę dla zapewnienia ciągłości linii produkcyjnej. Szczotki techniczne oferowane przez soUNIQ odpowiadają m.in. za czyszczenie sprzętu, zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi i ochronę funkcjonalności wyposażenia linii produkcyjnych. Profesjonalne szczotki techniczne znajdują zastosowanie na wielu etapach produkcji przemysłowej. Spotkamy je m.in. przy obróbce artykułów żywnościowych (np. pierogów, warzyw, owoców), jak i podczas prac przy obróbce elementów stalowych.

Szczotki techniczne okazują się świetną barierą przed produktami ubocznymi procesu wytwórczego (pył, wióry, opiłki, substancje płynne). Uszczelniają newralgiczne punkty wlotowe do maszyny i powstrzymują przed wnikaniem do środka cieczy i mas zanieczyszczonego powietrza. Tradycyjne uszczelki nie sprawdzają się przy kontakcie z elementami ruchomymi. Tymczasem szczotki techniczne od soUNIQ wykazują daleko idącą odporność na przeciążenia kinetyczne i gwarantują szczelność przy nierównych powierzchniach.

Bezpieczny łańcuch dostaw jako kluczowy element zapewniający ciągłość produkcji

Na koniec trzeba wspomnieć o jeszcze jednym mechanizmie, który tym razem dotyczy samego łańcucha dostaw. Pandemia COVID-19 i sytuacja za wschodnią granicą dobitnie pokazały, jak kruche są dotychczasowe arterie transportu towarów i podzespołów z odległych regionów geograficznych. Dlatego niezwykle istotne staje się planowanie potrzeb i magazynowanie wyposażenia w sprawdzonych miejscach.

Nie każda firma dysponuje własną przestrzenią, gdzie może bezpiecznie składować części eksploatacyjne. W soUNIQ zapewniamy usługi przechowywania szczotek technicznych i natychmiastowej dostawy do klienta w zależności od potrzeb. Zerwany łańcuch dostaw zza granicy nie musi zwiastować katastrofy — przewiduj i działaj już teraz, a unikniesz problemów w przyszłości.