//souniq.pl/wp-content/uploads/2021/04/Souniq_ikony_r00-18.png

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Przetwórstwo tworzyw sztucznych to wiele procesów związanych z wytwarzaniem tworzyw i produktów. To również procesy ekologiczne związane z segregacją, przerabianiem i utylizacją odpadów. Wiele rozwiązań do przesiewania, transportu i pakowania wykorzystuje narzędzia szczotkowe. Wyróżniamy najczęściej spotykane aplikacje, świadomi jesteśmy, że branża jest rozwojowa i jesteśmy gotowi do współpracy nad nowymi projektami.

//souniq.pl/wp-content/uploads/2021/11/image5-9.jpeg
//souniq.pl/wp-content/uploads/2021/11/image4.jpeg
//souniq.pl/wp-content/uploads/2021/11/image4-7.jpeg
//souniq.pl/wp-content/uploads/2021/11/image6-6.jpeg
//souniq.pl/wp-content/uploads/2021/11/image6-5.jpeg
//souniq.pl/wp-content/uploads/2021/11/image6-3.jpeg
//souniq.pl/wp-content/uploads/2021/11/image9.png
//souniq.pl/wp-content/uploads/2021/11/image8.jpeg