//souniq.pl/wp-content/uploads/2021/04/Souniq_ikony_r00-16.png

Przemysł walcowniczy

Przemysł walcowniczy to głównie procesy technologiczne oparte o produkcję wielkogabarytowych półproduktów ze stali czy aluminium. Problemy związane z galwanizowaniem i oczyszczaniem ścieków o szczególnych właściwościach chemicznych. Wykonaliśmy wiele projektów, które pokazały nam mnogość wyzwań, które stają przez inżynierami w tej branży. Przedstawiamy najczęściej spotykane rozwiązania narzędziowe.

//souniq.pl/wp-content/uploads/2021/11/image6.jpeg
//souniq.pl/wp-content/uploads/2021/11/image5-2.jpeg
//souniq.pl/wp-content/uploads/2021/11/image4-5.jpeg
//souniq.pl/wp-content/uploads/2021/11/image6.png
//souniq.pl/wp-content/uploads/2021/11/image7.jpeg
//souniq.pl/wp-content/uploads/2021/11/image5-10.jpeg
//souniq.pl/wp-content/uploads/2021/11/image9.png
//souniq.pl/wp-content/uploads/2021/11/image8.jpeg